PotretKehidupan

I never give a damn about other people's own business, so you're just too dumb if you think about mine
ONLY GOD CAN JUDGE ME! #HAPPYFRIDAY – View on Path.

ONLY GOD CAN JUDGE ME! #HAPPYFRIDAY – View on Path.

Cek ombak ~ – View on Path.

Cek ombak ~ – View on Path.

PEJUANG MAUNG! – View on Path.

PEJUANG MAUNG! – View on Path.

"Sanes perkawis gratis na, Jar. Pensiunan Bapa dipotongan ku iuran askes. Wajar atuh Bapa ngangge fasilitas nagara da hak na ieu mah. Kawajiban ngabdi ka nagara mah atos cekap." El Presidente ~ – View on Path.

"Sanes perkawis gratis na, Jar. Pensiunan Bapa dipotongan ku iuran askes. Wajar atuh Bapa ngangge fasilitas nagara da hak na ieu mah. Kawajiban ngabdi ka nagara mah atos cekap." El Presidente ~ – View on Path.

Hello sun and shine 🌞 #bandung #indonesia

Hello sun and shine 🌞 #bandung #indonesia

Sunrise and coffee #morning #glory #bandung #indonesia

Sunrise and coffee #morning #glory #bandung #indonesia

This is BANDUNG! at KetinggianYangPalingSunyi – View on Path.

This is BANDUNG! at KetinggianYangPalingSunyi – View on Path.

TRUE! with Sofyan – View on Path.

TRUE! with Sofyan – View on Path.

Respect each other #repath with Mya – View on Path.

Respect each other #repath with Mya – View on Path.